ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 06, 2008

വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീറിണ്റ്റെ പ്രസിദ്ധമായ നോവല്‍ 'ണ്റ്റുപ്പാപ്പക്കൊരാനണ്ടാര്‍ന്നു' ഇവിടെ നിന്ന്‌ ഡൌണ്‍ണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാം.

ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 02, 2008

വിവാദമായ ഏഴാം ക്ളാസിലെ സാമൂഹ്യപാഠ പുസ്തകത്തില്‍ പുസ്തകക്കാരണ്റ്റെ അറിവില്ലായ്മ മൂലം വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങള്‍..
താഴെ ക്ളിക്ക്‌ ചെയ്ത്‌ വായിക്കുക.